Tanečné školy na Spiši

2. škola tanca v roku 2019

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, aj v mesiaci október pokračuje už 2. tohoročnou školou tanca na Spiši, ktorá sa uskutoční dňa 25. októbra 2019 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Spišskom Hrušove.

Do kultúrneho domu v Spišskom Hrušove zavítajú lektori Balázs Bogdán, Lenka Bogdán Sciranková z Valalík, ktorí budú vyučovať tance: Pomaly a rýchly čardáš z Bidoviec (Abov) a Cigánsky párový tanec z Nagyecsed (Maďarsko).
Do tanca zahrá ľudová hudba Filipa Žigu z Gelnice.
Tanečná škola je otvorená pre všetky vekové kategórie. Vložné na tanečnú školu sú
2 €/osoba.
Projekt tanečné školy na Spiši je podporený z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mail: osveta1@osvetasnv.sk

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.