Na tej luke na želenej

pod týmto názvom sa širokej verejnosti predstavia detské folklórne súbory z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves na regionálnej súťaži detských folklórnych súborov.

Hlavným organizátorom tejto súťažnej prehliadky je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch. Súťažná prehliadka sa uskutoční 22. apríla 2017 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch.

Hlavným poslaním tejto súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, popularizovať výchovu ľudovým umením, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Súťažiť bude spolu 7 detských folklórnych súborov, 2 súbory z okresu Spišská Nová Ves a 5 súborov z okresu Gelnica. Folklórny duch opäť ožije v obci Smižany, ktorá je príznačná aj pre finálovú spevácku skupina Šafolka zo ZUŠ v Smižanoch z televíznej relácie Zem spieva.
Vstupné na podujatie 0,50 €.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.