Tradičné veľkonočné techniky stále živé

Spišské osvetové stredisko v Spišskej novej Vsi už tretí rok pripravuje v predveľkonočnom období tvorivé dielne zamerané na zdobenie veľkonočných vajíčok tradičnými technikami.

Tentokrát, okrem už odskúšanej techniky vyškrabávania vajíčok, typickej pre podtatranské obce, rozšírilo svoju ponuku aj o tradičnú techniku batikovania, charakteristickú pre rusínske obce. V dvoch dňoch, 16. – 17. marca 2016, dvaja lektori, nositelia ľudových tradícií – Milan Pastrnák z Batizoviec a Anna Sakmárová z Torysiek, odovzdávali svoje skúseností deťom základných a stredných škôl z regiónu Spiša.
Naozaj nie je ľahké držať v ruke tvrdý pilník a vyškrabávať jemné rastlinné ornamenty či písaný text vo vnútri srdiečka. Mnohí účastníci však boli nielen šikovní, ale aj dostatočne vytrvalí a dielka sa podarili. Iste, nešlo o žiadne „umelecké diela“, už vôbec nie zrovnateľné s prácou lektora, o tom viac sú však tieto prvotiny milšie a vzácnejšie pre samotného tvorcu.
To čo vzniklo postupných striedaním nanášania vosku na škrupinku bieleho vajíčka a následným namáčaním v odlišných farebných odtieňoch, nevedel na začiatku „písania vajíčok“ predpokladať nikto. Tradičná technika batikovania si naozaj vyžaduje trocha farebnej predstavivosti a citu. O to väčšie boli naše prekvapenia a radosti obdivujúc výsledky vzniknutých tradičných toryských geometrických či rastlinných vzorov na škrupinke veľkonočného vajíčka.
Aj keď dnes žijeme v dobe „nekonečných nákupných možností“, predsa len nie všetko sa dá kúpiť. Vyškrabávané vajíčko z Batizoviec a batikovanú písanku z Torysiek, iste nenájdeme v žiadnom kamennom ani internetovom obchode.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.