Ty vodičko čista

Krátke fašengy na šumne dziefki …
Tohtoročné  fašiangy boli  veľmi krátke. Ak chcete znovu okúsiť pravú fašiangovú náladu, tak príďte dňa 27. februára o 14.00 hod. do Kultúrneho domu Vojkovce.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Vojkovce Vás pozývajú na regionálnu prehliadku predveľkonočných zvykov a obyčajov „Ty vodičko čista“. V pripravovanom programe sa predstaví 7 folklórnych skupín a dva detské folklórne súbory.

Program sa začne s fašiangovými obchôdzkami v podaní FSk Harihovčan a Poráčan. Keďže sú fašiangy, nebude chýbať ani zabíjačka, ktorú pripravila domáca folklórna skupina Borovničak. Ako chápu fašiangy deti, to nám priblížia deti z Kluknavy a zo Spišských Vlách. Nakoniec fašiangov sa pochovávala basa, ako  neklamný znak toho, že sa skončilo obdobie zábav a  nasledoval štyridsaťdňový pôst. Dva týždne pred Veľkou nocou na tzv. “šmertnu nedzeľu” sa vynášala v mnohých obciach Spiša Šmertka, ktorú upálili za dedinou, aby tak zabezpečili skorý príchod jari. Tento zvyk nám priblíži FSk Smižančanka. Vo veľkom týždni sa chodili veriaci viac modliť ku krížom. Pôstne zľudovené piesne zaspievajú členky folklórnej skupiny Slovinka. Vyvrcholením programu bude Veľkonočná kúpačka v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka.

Návštevníkom podujatia  ponúkneme množstvo známych aj menej známych zvykov z obdobia fašiangov až po veľkonočnú kúpačku z regiónu Spiša.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.