Ty vodičko čista

regionálna prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov

V sobotu popoludní v Letanovciach pred kultúrnym domom vládol čulý ruch. Folkloristi z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves sa začali schádzať na regionálnu prehliadku „Ty vodičko čista“, ktorej organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

A veru nebolo ich málo. V uvedenom programe sa na letanovskom javisku predstavilo 9 folklórnych skupín s celkovým počtom okolo 200 účinkujúcich.
Prehliadku otvoril starosta obce p. Slavomír Zahornadský a pracovník SOS p. Peter Horváth.
Stovka divákov sa oboznámila, ako voľakedy prebiehali fašiangy na dedine, fašiangové obchôdzky (chodzene hejnom), pochovávanie basy, pôstne piesne pri krížoch, vynášanie šmertky až po veľkonočnú kúpačku a stavanie májov.
K príjemnej atmosfére prispela aj výzdoba javiska, ktorú pripravila p. Zvalená z ukážok ľudových odevov. Partnerom podujatia bola obec Letanovce.


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.