Ty vodičko čista

Prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov

Po vianočných sviatkoch, po Troch Kráľoch, nastáva obdobie fašiangov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou a o polnoci sa pochovávala basa. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina organizuje regionálnu prehliadku predveľkonočných, veľkonočných zvykov a obyčajov, ktorá sa uskutoční
2. marca 2019 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Slatvine.

Radosť, zábavu a pohostinnosť Vám prinesie 6 folklórnych skupín z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica s programovými číslami zachytávajúce zvyky a obyčaje od Fašiangov až po Veľkú noc.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.