„Ty vodičko čista“ …bolo veselo…

Aj samotná Sľubica, ktorá sa týči nad Vojkovcami, sa v sobotu 27. februára 2016 nestačila diviť, keď sa do kultúrneho domu začali schádzať členovia folklórnych skupín a detských folklórnych súborov z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Vojkovce pripravilo regionálnu prehliadku predveľkonočných a veľkonočných zvykov.

Program začínal prípravou zabíjačky v podaní domácej folklórnej skupiny Borovničak. Keď už bolo po zabíjačke, mohli začať fašiangy Chodzeňe s rožnom v podaní folklórnej skupiny z Harichoviec. Fašiangový sprievod obišiel celú dedinu a za naturálie, ktoré obdržali od dedinčanov, sa pripravila chutná večera na fašiangovej zábave. K fašiangovému sprievodu sa pridali aj deti z Kluknavy a zo Spišských Vlách, ktorí počas fašiangov vystrojili svadbu. Fašiangy si pripravili aj deti na Poráči, kde fašiangové obchôdzky majú aj dnes svoje miesto. Keďže sa chýli k záveru fašiangov, končia sa aj hlučné zábavy. V Jaklovciach na ostatne fašengy pochovali basu.

Na Spiši ešte aj dnes sa na tzv. „Čarnu nedzeľu“ vynáša šmertka, ktorá mala zabezpečiť skorý príchod jari. Tento zvyk nám predviedli folklórne skupiny zo Smižian a Poráča. V období veľkého týždňa si naši predkovia zvlášť uctievali Kríže v chotári obce. Chodievali sa k nim modliť a spievali zľudovené kresťanské piesne. Tento zvyk sa uchoval ešte aj dnes v obci Slovinky.
A konečne nastala Veľká Noc a najmä Veľkonočný pondelok – kúpačka. Veľkonočnú kúpačku nám predviedli deti z folklórneho súboru Borovničky z Vojkoviec. Verím, že všetci, ktorí prišli do kultúrneho domu do Vojkoviec si odniesli veľkonočnú náladu do svojich domovov už v predstihu.
Obec Vojkovce a FSk Borovničak poskytla veľmi dobré zázemie a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.