UMENIE PRE ŠKOLY – UM ČO JE?

V nadchádzajúcom roku Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici organizuje sériu vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy s názvom UM-ČO-JE?.

Aktivity boli podporené z verejných zdrojov – z Fondu na podporu umenia, v rámci mimoriadnej výzvy, ktorá nahradila tzv. Kultúrne poukazy.

Cieľom projektu je ponúknuť školám ucelený vzdelávací program, ktorý deťom interaktívnou formou workshopov a exkurzií priblíži dejiny umenia a uvedie ich do kontextu súčasného sveta.

Projekt prináša žiakom systematické vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry pod vedením umelcov, reštaurátorov, dizajnérov či architektov.  Rozdelený je na 8 tematických celkov, ktoré žiakom približujú dejiny umenia, dizajn a architektúru. Každý vzdelávací blok obsahuje interaktívnu prednášku, tematické hry či terénnu exkurziu.

Vzdelávacie aktivity budú prebiehať v priestoroch Baníckeho múzea a v historickom centre mesta Gelnica. Každý mesiac je zameraný na iný tematický celok a ten môžu absolvovať 4 skupiny (20 – 30 žiakov).

Témy a harmonogram:

FEBRUÁR – Románske  umenie a gotika

MAREC – Renesancia

APRÍL – Baroko

MÁJ – IZMY  – impresionizmus, surrealizmus, kubizmus, pointilizmus a pod.

JÚN – Umenie 2. polovice 20. storočia

SEPTEMBER – Súčasné umenie

OKTÓBER – Dizajn a úžitkové umenie

NOVEMBER – Architektúra  – vývoj architektúry a jej súčasné podoby a smery

Viac informácií a prihlasovanie:
mlynarikova@skcak.sk alebo kultura@gelnica.skCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.