Umenie pre školy – Um čo je?

Románsky sloh a gotika 6. – 26. 2. 2024

Vo februári sa v Baníckom múzeu v Gelnici uskutočnili prvé 4 prednášky z radu vzdelávacích podujatí v rámci projektu Um čo je? s názvom “Románske umenie a gotika”.

Lektorkou podujatí zameraných na dejiny umenia je maliarka a reštaurátorka Veronika Vlašicová. Podujatia organizovalo mesto Gelnica v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. Žiaci základných a stredných škôl z okresu Gelnica sa počas interaktívnych prednášok učili o charakteristických znakoch románskeho a gotického slohu.

Prostredníctvom prednášky a hravou formou sa dozvedeli:

… ako rozoznať románsky a gotický sloh

… prečo v kostoloch bola Biblia vo forme komiksu

… že plastika nemusí byť iba na nose, ale môže byť aj na stene

… ako sa volá koberec na stene

… že oblúk a klenba sú „super moderné“ vynálezy.

Pomocou interaktívnych aktivít a hier si vyskúšali rozpoznávať tieto slohy v architektúre a výtvarnom umení. Následne sa vydali na exkurziu do Baníckeho múzea v Gelnici, kde hľadali stredovekú madonu, truhlicu či gobelín. Po teoretickej časti sa žiaci vydali na exkurziu do ulíc Gelnice, kde hľadali stopy stredovekého umenia. Objavili skrytý románsky dominikánsky kláštor a putovanie zakončili v gotickej katedrále, kde si na vlastné oči prezreli typické prvky gotickej architektúry.

O projekte Um čo je?

Projekt Um čo je? ponúka školám ucelený vzdelávací program, ktorý deťom interaktívnou formou, prostredníctvom workshopov a exkurzií, priblíži dejiny umenia a uvedie ich do kontextu súčasného sveta. Projekt je rozdelený na 8 tematických celkov a prebieha v priestoroch Baníckeho múzea a v historickom centre mesta Gelnica. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.