Umenie pre školy – Um čo je?

Renesancia 12. – 22. 3. 2024

V marci pokračovali aktivity projektu Umenie pre školy – Um čo je?, ktoré sa tentokrát venovali obdobiu renesancie.

Tento umelecký sloh je jeden z najvplyvnejších v histórii a jeho myšlienky a postoje ovplyvňujú našu „západnú“ kultúru dodnes. Podujatia organizovalo mesto Gelnica v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. Lektorka Veronika Vlašicová priblížila siedmim skupinám žiakov vývoj dejín umenia z obdobia 14. – 16. storočia vo svete, ale aj na Slovenku. Prešli sme si hlavných predstaviteľov maliarstva, sochárstva, ale aj architektúry a ich tvorbu. Učili sme sa, ako spoznať renesančné umenie aj to, ako sa odlišovalo od predchádzajúcich slohov. Aj tentokrát sme do prednášky zakomponovali prvky hry, pri ktorej sa žiaci premieňali na renesančné sochy či hrali ľudské pexeso s pojmami ako: autoportrét, humanizmus, stĺporadie, busta, drapéria, Da Vinci, kupola a iné. Samozrejme, nechýbala ani exkurzia. Tentoraz sme nešli ďaleko, keďže jediná známa renesančná stavba v Gelnici je práve budova bývalej radnice – dnešné Banícke múzeum. Bolo postavené v období renesancie z hradných kameňov, pretože ten ešte počas stredoveku vyhorel. V barokovom období bolo prestavané do dnešnej podoby, ale renesančné prvky sa dajú nájsť dodnes.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.