Umenie v parku

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Občianskym združením Život v meste Spišská Nová Ves organizuje 3. ročník súťažnej výstavy „Umenie v parku“.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.
Cieľom podujatia je vytvorenie možnosti „prehovoriť„ pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov prostredníctvom vizuálneho jazyka. Mnohí z nich sú pre spišskú verejnosť nepoznaní a práve táto výstava pod holým nebom je pre nich príležitosťou, ako ukázať svoj talent.
Projekt podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, a kombinovanej technike. Napomáha tiež rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby, oceňovať ich aktivity a zároveň stále vyhľadávať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých. Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov. Tretí ročník podujatia prebieha v 2 kategóriách: Fotografia a Výtvarné umenie bez obmedzenia témy.
Spišské osvetové stredisko nominuje 3 člennú odbornú porotu, ktorá vyberie najlepšie diela a tie budú následne spracované do tlače a vystavené. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené a ceny odovzdané na vernisáži, ktorá sa uskutoční dňa 19. júla 2018 o 18.00 hod. pri Fontáne pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi. Uzávierka odovzdania súťažných prác je 5.6.2018!Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.