Umenie v parku

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, ako odborný garant v spolupráci s Občianskym združením Život v meste Spišská Nová Ves Vás pozývajú na 3. ročník vernisáže výstavy Umenie v parku, ktorá sa uskutoční dňa 19. júla 2018 o 18.00 hod. pri fontáne pred Evanjelickým kostolom, na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

Výstava je podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Podujatie sa realizuje formou súťaže, ktorá prebieha v 2 kategóriách bez obmedzenia témy. V kategórii A – „Výtvarné umenie“ sa zapojilo 19 autorov so 72 dielami. V kategórii B – „Fotografia“ prispelo do súťaže 27 autorov so 107 fotografiami. O víťazoch rozhodla 3 členná odborná porota v zložení Ing. arch. Mgr. art. Stanislava Slaninová Hollóvá, Mgr. art. Marián Hennel a Ing. Miroslav Kováč. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na vernisáži, kedy si ocenení zároveň prevezmú aj ceny.
„Som rád, že si ho obľúbili naši ľudia v Spišskej, že sa páči návštevníkom nášho mesta a hlavne, že sa ujal aj medzi neprofesionálnymi umelcami, ktorí sa v hojnom počte prihlasujú. Už teraz som plný očakávaní, aké diela nám predstavia a teším sa na prechádzky v parku“, zdôveril sa autor projektu a predseda OZ Život v meste, Tomáš Cehlár.
Porotou zostavená kolekcia, ktorá bude vystavená v parku, obsahuje 60 diel, pričom veľké zastúpenie má téma krajiniek, architektúry, ale aj portréty či abstrakcia. Atmosféru vernisáže bude dotvárať svojou hudbou skupina Funk You zo Spišskej Novej Vsi.
Novinkou v tomto ročníku bude rozborový seminár s porotcami, ktorí budú účastníkom súťaže k dispozícii v deň vernisáže 19.7.2018 od 17.00 hod do 18.00 hod vo výstavnej miestnosti Spišského osvetového strediska, Zimná 47, Spišská Nová Ves. Každý súťažiaci tak bude môcť skonzultovať svoje diela, ktoré neboli vybrané na výstavu a posunúť sa ďalej vo svojej tvorbe.
Výtvarnými prácami sa predstavia 18 autori:
Ladislav Vikartovský, Katarína Butvinová, Emilián Cvengroš, Emil Farkašovský, František Miháľ, Mária Mikolajová, Jaroslav Neupauer, Alexandra Dutková, Karolína Gavroňová, Viera Ruschová, Ľudovít Dzurila, Anna Paličková, Janka Brutovská, Dana Jakubišinová, Annamária Salanciová, Klára Ogurčáková, Jana Ogurčáková a Drahoslava Ivanková.

Fotografiami sa predstavia 14 autori:
Marek Klešč, Anna Slebodová, Jana Blahútová, Ingrid Zgodavová, Dávid Ilkovič, Dávid Tatarčiak, Jirko Salzmann, František Dulik, Jaroslav Moravčík, Ladislav Vikartovský, František Šoltés, Marián Závacký, Dušan Ignác a Marek Pindroch.

Partner podujatia: Mesto Spišská Nová Ves
Hlavní finanční partneri: Fond na podporu umenia, Embraco Slovakia s.r.o.
Finanční partneri: Villa Pro s.r.o., K CORP s.r.o, OKNO FINAL spol. s r.o, Lingivista, Nezisková organizácia Rozvoj Spiša, Letecké inšpekčné služby DEiTS, Bulvár 9 krokov
Mediálni partneri: TV Reduta, Novejša, Spišský Patriot

Výstava potrvá do 19. septembra 2018.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.