Umenie zblízka

Vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje v rámci projektu „Homo Universalis“ sériu vzdelávacích seminárov pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov v priebehu niekoľkých mesiacov.
Názov projektu vychádza z označenia ideálneho renesančného človeka, ktorý dosahuje hlboké znalosti vo viacerých oblastiach. Dnes sa tento pojem často používa na typ človeka, ktorý nemá len povrchné vedomosti z viacerých oblastí, ale dosahuje úspechy aspoň v jednej z týchto oblastí, porovnateľné s úrovňou odborníka. Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov formou, kde budú mať možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti.

Prvý vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom „Umenie zblízka“ sa uskutoční dňa 5. Júna 2018 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti Spišského osvetového strediska.
Vstup je voľný pre každého návštevníka.

Lektorka Mgr. Milada Kotorová, pedagogička na Strednej umeleckej škole v Kežmarku predstaví tieto témy:

1. Načo je nám umenie? (Chápe každý všetko?)
2. Umenie a komercia (Kópia. Ocenenie diela….)
3. Čo všetko vplýva pri vzniku diela na jeho formovanie. (Pocit, intuícia a rozum, vek, vzdelanie, temperament, sociálne prostredie, …)
4. Forma a obsah. (Inšpirácia ako cesta. Dobré rady. Náhoda a zámer. Vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy…)
5. Vyrobenie monotypie (Možnosť vyrobiť si vlastnú monotypiu)
6. Konzultácie (Každý výtvarník si môže doniesť max. 5 svojich diel, ktoré odkonzultuje s lektorkou)Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.