Umenie zblízka

vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje v rámci projektu „Homo Universalis“ v poradí druhý vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov.
Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti neprofesionálnych výtvarníkov formou, kde budú mať možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti.

Podujatie sa skutoční dňa 10.7.2018 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti Spišského osvetového strediska. Seminár povedie lektorka Mgr. art. Katarína Fazekasová, ktorá pôsobí ako pedagogička na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, kde vedie krúžok „Experimentálne grafické techniky“. V rámci seminára sa bude zaoberať technikou výškotlače, jej históriou, postupom a vysvetlí účastníkom, na akom princípe táto tlač funguje.

Linoryt budú realizovať aj samotní účastníci, preto je potrebné sa prihlásiť na email: osveta6@osvetasnv.sk do 6.7.2018.

Vstupné: 5 €.
Maximálny počet účastníkov: 15 osôb

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.