UMPRE pre pedagógov z okresu Gelnica

Vzdelávací projekt UMPRE je jedinečná príležitosť a otvorenie odbornej komunikácie a posunu kvality prípravy, vzdelávania pedagogických pracovníkov a metodickej pomoci pre región, kde je o umelecký prednes čoraz väčší záujem, ale stagnuje jeho kvalita. Práve preto má projekt za cieľ zorganizovať pravidelné stretnutia s odbornými lektormi v oblasti prednesu, ktorí prispejú k výraznému posunu kvality interpretácie umeleckého textu a recitátorov, ktorí tak získajú množstvo nových poznatkov a súčasný pohľad na umelecký prednes.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Centrom voľného času v Gelnici a Školským úradom v Margecanoch pripravilo workshopy na mesačnej báze, ktoré sa uskutočnia od 21.9. do 7.12.2017 s odbornými lektormi a literátmi Júliou Čurilovou, Štefanom Šimkom a Jánom Petríkom.

„Umelecký prednes je umeleckou interpretáciou vybraného diela. Len s poznaním a zvládnutím istých zásad, ktoré preň ako pre umeleckú komunikáciu platia, môže byť pre poslucháča naozaj umeleckým zážitkom. S talentom a pri dobrom vedení vie s nimi narábať aj detský recitátor. Je teda na pedagógovi, ktorý sa chce prednesu detí venovať, aby aj sám poznal jeho možnosti.“, priblížil odborný lektor workshopov a spisovateľ Ján Petrík.

Projekt sa bude realizovať v spolupráci so všetkými základnými, strednými školami a základnou umeleckou školou v okrese Gelnica. Odborní lektori pochádzajú z literárneho prostredia, sú skúsenými a dlhoročnými porotcami v súťažiach v oblasti umeleckého prednesu a pôsobia v rôznych literárnych a iných umeleckých sférach, kde sa venujú metodike a textu. Stretnutia odborníkov s pedagógmi prispeje k rozvoju a podpore dlhoročnej tradície v oblasti
umeleckého slova a metodickej pomoci pre tento región.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.