UMPRE SN vzdelávací projekt z oblasti umeleckého prednesu

Vzdelávací projekt UMPRE SN je príležitosť otvoriť odbornú komunikáciu a posunúť kvalitu prípravy, vzdelávania pedagogických pracovníkov a metodickej pomoci pre spišskonovoveský okres.

Práve preto má projekt za cieľ zorganizovať pravidelné stretnutia s odbornými lektormi v oblasti prednesu, ktorí prispejú k výraznému posunu kvality interpretácie umeleckého textu a recitátorov, ktorí tak získajú množstvo nových poznatkov a súčasný pohľad na umelecký prednes.

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Spišským literárnym klubom pripravilo vzdelávacie workshopy, ktoré sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi od 5.10. do 23.11. 2022 s odbornými lektormi, literátmi a porotcami celoštátnych súťaží v umeleckom prednese Júliou Čurillovou, Štefanom Šimkom a Jánom Petríkom.

„Umelecký prednes je umeleckou interpretáciou vybraného diela. Len s poznaním a zvládnutím istých zásad, ktoré preň ako pre umeleckú komunikáciu platia, môže byť pre poslucháča naozaj umeleckým zážitkom. S talentom a pri dobrom vedení vie s nimi narábať aj detský recitátor. Je teda na pedagógovi, ktorý sa chce prednesu detí venovať, aby aj sám poznal jeho možnosti.“, priblížil odborný lektor workshopov, spisovateľ a predseda Spišského literárneho klubu Ján Petrík.

Projekt sa bude realizovať v štyroch častiach:

1. Základy umeleckej komunikácie a dramaturgia textu

2. Výklad literárneho textu a druhy hlasovej interpretácie textu

3. Jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky prednesu

4. Sústava kritérií hodnotenia umeleckého prednesu

Projekt UMPRE SN z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.