Veľkonočné vajíčko 2016 Tvorivé dielne

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi aj tohto roku pripravilo pre záujemcov o ľudovú kultúru, tvorivé dielne zamerané na zdobenie veľkonočných vajíčok.

Tentokrát predstavíme 2 tradičné techniky typické pre podtatranský región. Milan Pastrnák z Batizoviec bude lektorom pretechniku vyškrabávania a Anna Sakmárová z Torysiek lektorou pre techniku batikovania.
Tvorivé dielne, určené pre deti základných a študentov stredných škôl, budú prebiehať 16. -17. marca 2016 vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.
Účastníci týchto dielní získajú nielen novú zručnosť, ale dozvedia sa aj o celkovom kultúrnom a sociálnom význame ľudového výtvarného umenia v kontexte miestnych výročných zvykov viažucich sa k veľkonočnému obdobiu.
Táto inšpiratívna metóda vzdelávania chce predovšetkým prispieť k poznaniu vlastnej regionálnej ľudovej kultúry.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.