Vesmír očami detí

Okresné kolo XXXVIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže

,,Maliar má vo svojej mysli a rukách vesmír.“

Výrok Leonarda da Vinci potvrdzuje kreativita malých umelcov, ktorí sa každoročne zapájajú do okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do 38. ročníka sa zapojilo 372 žiakov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Ich diela boli rozdelené do piatich kategórií – materská škola, 0. –  4. ročník ZŠ, 5. – 9. ročník ZŠ, 0. – 4. ročník ZUŠ a poslednú piatu kategóriu tvorili 5. – 9. ročník ZUŠ. Výtvarné práce mohli byť spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Ústrednou témou súťaže bol vesmír a jeho následné zobrazenie malým pozorovateľom, ktorý mohol do svojho prevedenia zakomponovať aj vlastnú fantáziu. Trojčlenná porota v zložení Jana Ceterová, Ladislav Vikartovský a Veronika Vlašicová vybrali z každej kategórie 5 najlepších prác, ktoré budú následne ocenené a postupujú do celoštátneho kola súťaže.

Vernisáž okresného kola sa uskutoční 2. 3. 2023 o 10:00 na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.

Výstava potrvá do 23. 3. 2023. Vstup je voľný.

Výsledky regionálneho kola súťaže:

1. kategória – MŠ

1. miesto  – Ján Horváth

2. miesto  – Viera Plachetková

3. miesto  – Erich Kukura

Čestné uznanie:

Tomáš Ondov

Viktória Maliňáková

2. kategória – 0. – 4. ročník  ZŠ

1. miesto  – Damián Dzurík

2. miesto  – Eliška Theisová

3. miesto  – Matej Živčák

Čestné uznanie:

Damián Horváth

Diana Čižmáriková

3. kategória – 5. – 9. ročník  ZŠ

1. miesto  – Laura Lacková

2. miesto  – Milada Duriančiková

3. miesto  – Soňa Kacvinská

Čestné uznanie:

Romana Rajčuľová

Nina Tabačeková

4. kategória – základné umelecké školy  – 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ

1. miesto  – Kiara Kaľavská

2. miesto  – Ema Fabriciová

3. miesto  – Tomáš Rusnák

Čestné uznanie:

Diana Jalč

Karla Maria Radovič

5. kategória  – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník  ZŠ

1. miesto  – Júlia Dolnačková       

2. miesto  – Nela Zeleňáková

3.miesto  – Veronika Miženková

Čestné uznanie:

Jana Dolnačková

Sára Suržinová

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.