VIDIEČANOVA HABOVKA I KOJŠOV I VYHODNOTENIE

Dňa 22. 4. 2023 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Kojšove uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka.

O šťavnatý program sa nám postarali kolektívy a jednotlivci z gelnického a spišskonovoveského okresu. Veľmi nás potešilo množstvo prihlášok, ktoré sme dostali a skvelé výkony súťažiacich. Opäť sa potvrdilo, že v našom regióne máme skutočne šikovných a tvorivých interpretov.
Súčasťou programu bola aj prednáška Mgr. Petra Kováča, o poverových predstavách, magických úkonoch a praktikách pastierov oviec na Spiši a výstava tradičného odevu a pracovných nástrojov obce Kojšov. Veľká vďaka patrí súťažiacim, ale aj odbornej porote, ktorá im po vyhodnotení poskytla v rámci rozborového seminára cenné rady a postrehy. V neposlednom rade ďakujeme aj divákom, ktorí sa rozhodli užiť si slnečnú sobotu s nami v Kojšove.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Kategória spevácke skupiny:
Zlaté pásmo s priamym postupom – FSk Kluknavčanka z Kluknavy
Zlaté pásmo s návrhom na postup – FSk Kliperčan zo Žakaroviec
Zlaté pásmo – FSk Sašina z Jakloviec
Zlaté pásmo – FSk Folkmarčanka (ženy) z Veľkého Folkmara
Zlaté pásmo – FSk Folkmarčanka (muži) z Veľkého Folkmara
Strieborné pásmo – SpSk Barbora z Gelnice
Strieborné pásmo – FSk Folkmarčanka 1 (ženy) z Veľkého Folkmara
Bronzové pásmo – FSk Folkmarčanka 1 (muži) z Veľkého Folkmara
Bronzové pásmo – FSk Červená chustečka z Jakloviec
Bronzové pásmo – FSk Slovinka zo Sloviniek
Kategória ľudové hudby:
Zlaté pásmo – Ľudová hudba Štefana Cínu zo Spišskej Novej Vsi
Zlaté pásmo – Ľudová hudba Listeček z Gelnice
Kategória sólisti inštrumentalisti:
Bronzové pásmo – Miroslav Zvirinský – FSk Jadlovec, Margecany
Kategória sólisti speváci a spevácke duá:
Zlaté pásmo s priamym postupom – Gabriela Dulovičová – FSk Kliperčan, Žakarovce
Zlaté pásmo s návrhom na postup – Zuzana Dirová ml. – FSk Kliperčan, Žakarovce
Zlaté pásmo – Kristína Hudáková a Nina Lukáčová – SpSk Barbora, Gelnica
Strieborné pásmo – Mária Papcunová – FSk Sašina, Jaklovce
Strieborné pásmo – Miroslav Zvirinský – FSk Jadlovec, Margecany
Bronzové pásmo – Peter Kanuščak – FSk Kliperčan, Žakarovce
Postupujúcim prajeme mnoho úspechov!

Hlavným organizátorom podujatia bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Kojšov a Združením ULIJANA z Kojšova. Hlavným finančným partnerom podujatia bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.