VILLA NOVA ART

Výtvarná tvorba
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje výstavu regionálneho kola 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum 2017 v termíne 2. marca – 2. apríla 2017.

Do súťaže sa zapojilo 15 autorov rôznej vekovej kategórie. Milovníkov výtvarného umenia potešia obrazy nielen starších a známych autorov, ale aj novej mladšej generácie. Výstava predstavuje tvorbu neprofesionálnych autorov, ktorí sa rozhodli zapojiť do súťaže a tým aj konfrontovať svoje diela s divákom. Z 50 prác vybrala porota tie najlepšie a zohľadnila pritom hlavne snahu umelecky myslieť a vniesť kreatívny prístup do diela. Samozrejme, zohľadnené bolo tiež zvládnutie perspektívy, proporčnosti a celkovej kompozície diela. Porotcovia vybrali v každej kategórii troch najlepších autorov, ktorých diela postúpia do krajského kola.
Na výstave môžete vzhliadnuť maliarsku tvorbu Františka Miháľa, Františka Hosa, Anny Paličkovej, Jána Timka, Petra Mašeka, Veroniky Vlašicovej, Igora Dutka, Emila Farkašovského, Jaroslava Neupauera, Ľudovíta Timka, Jany Brutovskej, Alexandry Dutkovej, Karolíny Gavroňovej a Dany Koškovej. Ani v tomto ročníku nemôže chýbať kamenná skulptúra Tibora Gurina s názvom „Klimatický strašiak sveta“.
Vernisáž výstavy Villa Nova Art sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového strediska (výstavná miestnosť) dňa 2. marca 2017 o 16.30 hod.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.