VILLA NOVA ART 2018

Vernisáž výtvarných diel regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum
Regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorú organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, ponúka priaznivcom výtvarného umenia a návštevníkom výstavy 54 diel od 22 autorov.

Vzhľadom na súťažný charakter výstavy, trojčlenná odborná porota hodnotila 75 prihlásených prác v zložení Mgr. art. Marián Hennel, Mgr. Art. Eva Končeková a Mgr. Miriama Bukovinská. Výsledky sa autori a široká verejnosť dozvedia na slávnostnom otvorení výstavy dňa 15. marca 2018 o 16.30 hod., pričom si víťazi prevezmú aj ceny.
Podľa propozícií celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum sa práce hodnotili v rámci vekových skupín autorov. Tou najmladšou boli výtvarníci od 15 do 25 rokov, najpočetnejšie bolo zastúpenie autorov vo vekovej skupine od 25 do 60 rokov, milo však prekvapili aj účastníci v dôchodkovom veku nad 60 rokov. Na výstave má svoje zastúpenie aj skupina insitných autorov.
Z výtvarných techník sa objavuje najčastejšie olejomaľba, pouring akryl, enkaustika, akvarel, plastika z kameňa, ale aj počítačová grafika. Tematicky sú výtvarné diela rôznorodé, od krajinomaľby cez portrétnu tvorbu až po abstrakciu.
Veríme, že výstava, ktorá poskytuje priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby neprofesionálnych výtvarníkov, priláka svojou pestrosťou vysoký počet návštevníkov a prispeje k odhodlaniu tvorivých autorov zapojiť sa do súťaže Villa Nova Art aj v budúcnosti.

 



Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.