VILLA NOVA ART 2019

Vernisáž výtvarných diel regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca 2019 o 16.30 hod. v Kaštieli v Smižanoch.

Regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby ponúka priaznivcom výtvarného umenia 52 diel od 24 autorov z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Vzhľadom na súťažný charakter výstavy, trojčlenná odborná porota hodnotila 77 prihlásených prác v zložení Mgr. art. Michal Daňko, Mgr. art. Ľudmila Amálka Valenčíková a Mgr. Zuzana Juháziová.
Podľa propozícií celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum sa práce hodnotili v rámci vekových skupín autorov. Tou najmladšou boli výtvarníci od 15 do 25 rokov, najpočetnejšie bolo zastúpenie autorov vo vekovej skupine od 25 do 60 rokov, milo však prekvapili aj účastníci v dôchodkovom veku nad 60 rokov. Na výstave má svoje zastúpenie aj skupina insitných autorov.
Z výtvarných techník sa objavuje najčastejšie olejomaľba, akryl, akvarel, ale aj počítačová grafika a plastika. Tematicky sú výtvarné diela rôznorodé, od krajinomaľby cez portrétnu tvorbu až po abstrakciu.
Veríme, že výstava, ktorá poskytuje priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby neprofesionálnych výtvarníkov, priláka svojou pestrosťou vysoký počet návštevníkov a prispeje k odhodlaniu tvorivých autorov zapojiť sa do súťaže Villa Nova Art aj v budúcnosti.
Partnerom je Obecné kultúrne centrum v Smižanoch.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.