Viva il canto 2019

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov

Zborový spev patrí k jednej z najstarších oblastí neprofesionálneho umenia. Rozvíja hudobné schopnosti a umelecké cítenie a v neposlednom rade povznáša dušu, poslucháčom prináša nádherný zážitok, vytrhnutie na pár chvíľ z bežných starostí každodenného života a povznesenie.

V Spišskej Novej Vsi bude opäť spievať celé Slovensko. Zborový spev už odznie 4. októbra 2019 o 19.00 hod. v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi počas slávnostného otváracieho koncertu v podaní Speváckeho zboru Technik (STU) z Bratislavy. Zbor vznikol v roku 1953 a jeho repertoár obsahuje diela sakrálnej hudby, starej hudby, skladby súčasných skladateľov, džezové aranžmány a úpravy ľudových piesní. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Viva il canto sa uskutoční 5. októbra 2019 o 10.00 hod. v Koncertnej sále Reduty.  Predstaví sa 8 dospelých neprofesionálnych speváckych zborov a vokálne zoskupenia zo Slovenska.

Súťaž plní okrem konfrontačnej a esteticko-výchovnej funkcie aj vzdelávaciu funkciu. Jednotlivé vystúpenia bude hodnotiť 5-členná odborná porota, následne súčasťou bude hodnotiaci seminár za účasti vedúcich a dirigentov zborov. Pre dirigentov zborov bude prebiehať v čase od 14.00 – 15.30 hod. vzdelávací workshop  pod taktovkou lektorky Tatiany Švajkovej, ktorá je členkou poradného zboru pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre v Bratislave a dirigentka Ženského speváckeho zboru Iuventus Paedagogica Prešovskej univerzity.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 5. októbra 2019 o 19. 00 hod. v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Odborným garantom súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizačným garantom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka  a primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik.

Vstup na podujatie je voľný.

 

 

 

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.