VIVA IL CANTO 2023

14. – 15. OKTÓBER SPIŠKÁ NOVÁ VES

Bratislava 27. septembra 2023 – Celoštátna postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov Viva il canto sa už po štvrtýkrát uskutoční v Spišskej Novej Vsi.

Slávnostné otvorenie sa bude konať 14. októbra o 19.00 hod. v Koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. Slávnostný večer bude patriť koncertu
a cappella skupiny VOISING, ktorej repertoár je zložený prevažne z populárnych piesní, jazzových štandardov a skladieb klasickej hudby.

Nasledujúci deň od 10.00 bude v priestoroch Koncertnej siene Reduty súťažná prehliadka speváckych zborov. Môžete sa tešiť na 8 speváckych zborov z celého Slovenska, ktoré boli úspešné na jednotlivých súťažiach vo svojich krajoch. Dramaturgia súťažných zborov je veľmi pestrá, od tvorby skladateľov hudobnej renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu cez hudbu 20. storočia až po skladby súčasnej hudby európskych a slovenských skladateľov.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je už tradične aj rozborový seminár, počas ktorého odborná porota v zložení: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art.; Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD.; Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.; doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., s predsedníčkou prof. MgA. Blankou Juhaňákovou, ArtD., poskytne zbormajstrom cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu.

Záverečný galakoncert spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov sa začne o 16.30.

Pre zbormajstrov a spevákov zúčastnených zborov je pripravený workshop o hlasovej výchove zborových spevákov s lektorkou Darinou Andučič-Tóthovou.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom celoštátneho kola súťaže
a prehliadky speváckych zborov Viva il canto je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Ďalšie informácie o súťaži Viva il canto nájdete na webovej stránke www.nocka.sk v časti Súťaže a NU a na stránke Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi www.osveta.skcak.sk.

Reportáž TV Reduta:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.