Vyhodnotenie 25. ročníka Makovickej struny

Organizátor Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi aj v tomto roku pripravilo 14. mája 2017 tentokrát v obci Nižné Repaše 25. ročník Makovickej struny – súťaže v speve rusínsko-ukrajinských piesní. Zastúpených bolo 7 obcí a predstavilo sa 13 čísel. Sviatočnú atmosféru hneď v úvode navodila domáca dievčenská spevácka skupina Studenočka spolu s pani Lisoňovou.

Výkony spevákov pozorne počúvala odborná porota v zložení:
predseda poroty: Viktor Haščák – redaktor národnostného vysielania RTVS Košice
PaedDr. Iveta Svitková – pedagóg Gymnázium Tarasa Šefčenka Prešov
Mgr. Jana Ljubimová – hudobný pedagóg PUĽS Prešov

Porota po vypočutí všetkých spevákov rozhodla takto:
I. kat. sólo
zlaté pásmo – postup do Bardejova
Terézia Nemcová, Spišské Podhradie
strieborné pásmo:
Lenka Rovderová, Uloža
Mária Gričová, Torysky

II. kat. sólo
strieborné pásmo:
1. Barbora Nemcová, Spišské Podhradie
2. Mária Maximová, Oľšavica
3. Ivana Šefčíková, Levoča

III. kat. sólo
zlaté pásmo – postup do Bardejova
Mária Marschallová, Slovinky

strieborné pásmo:
Mária Pavľáková, Jamník
Peter Mnich, Chrasť nad Hornádom
Ema Biroščáková, Brutovce

III. kat. trio
zlaté pásmo – postup do Bardejova
Dominika Sakmárová, Spišské Podhradie
Dominika Kešeľáková
Michaela Mušinková

strieborné pásmo:
ZuzanaAntošová, Spišská Nová Ves
Martina Mišendová
Michaela Sedlák Szabóová

IV. kat. sólo
zlaté pásmo – postup do Bardejova
Mária Lisoňová – Nižné Repaše

 


Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.