Vyhodnotenie 64. Hviezdoslavov Kubín

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Galériou umelcov Spiša organizovalo v dňoch 26. – 27. marca 2018, súťaž a prehliadku v prednese poézie, prózy a v tvorbe recitačných kolektívov – 64. ročník Hviezdoslavov Kubín.

O priazeň divákov a porotcov sa uchádzalo takmer sedemdesiat recitátorov z okresu Spišská Nová Ves a jeden recitačný kolektív ZUŠ v SNV so svojou dramatizáciu „Zo života mačiek a myší“.
Najlepší recitátori, víťazi, nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach.
I. kategória
Poézia
1. miesto: Lukáš Bendík, postup na kraj
2. miesto: Nina Maximová
3. miesto: Simona Antoniová
Próza
1. miesto: Adam Baloga, postup na kraj
2. miesto: Alexandra Hudáčeková
3. miesto: Sofia Pavlová

II. kategória
Poézia
1. miesto: Šimon Širilla, postup na kraj
2. miesto: Lucia Dragošeková
3. miesto: Paula Šoltisová
Próza
1. miesto: Adela Leibiczerová, postup na kraj
2. miesto: Tomáš Nechala
3. miesto: Filip Tomaščík

III. kategória
Poézia
1. miesto: Ján Leibiczer, postup na kraj
2. miesto: Kristián Krajči
3. miesto: Zuzana Nováčková
Próza
1. miesto: Marieta Mareková, postup na kraj
2. miesto: Petra Olejníková, postup na kraj
3. miesto: Peter Zelený

IV. kategória
Poézia
1. miesto: Denis Dzurňák, postup na kraj
2. miesto: Monika Kováčová
3. miesto: neudelené
Próza
1. miesto: Viktória Staňová, postup na kraj
2. miesto: Marcel Koreň
3. miesto: Kristína Záhradníková

V. kategória
Poézia
1. miesto: Lukáš Frankovič, postup na kraj
2. miesto: Martina Ogurčáková, postup na kraj

Recitačný kolektív
ZUŠ Spišská Nová Ves, postup na kraj


 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.