Vyhodnotenie 66. Hviezdoslavov Kubín

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,

organizovalo 17. septembra 2020 vo svojich priestoroch okresné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy Hviezdoslavov Kubín pre IV. a V. kategóriu.
Odborná porota v zložení: Mgr. Júlia Čurillová, Antónia Bendíková, Dis. art. a Tomáš Repčiak rozhodla, že na krajské kolo do Michaloviec postupujú:
Petra Olejníková, IV. kategória, próza, 1. miesto
Lukáš Frankovič, V. kategória, poézia, 1. miesto

Fotogaléria:

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.