VYHODNOTENIE – GRAFFITI V LAVICI

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo od februára do júna 5 workshopov pre žiakov základných škôl v okrese Gelnica,

aby priblížilo moderné výtvarné umenie a subkultúru graffiti a street-art. Stretnutia sa uskutočnili pod vedením odborného lektora.
Študenti sa oboznámili o graffiti a street-art projektoch, ktoré realizuje Spišské osvetové stredisko v okrese Gelnica. Ďalšou časťou bola prednáška o vzniku a histórii tohto fenoménu v súčasnej spoločnosti. V rámci tejto prednášky sa plynule prešlo na praktické zadania a to tvorbu vlastného podpisu tzv. tagu a neskôr aj tvorbu vlastnej graffiti maľby, či už písmen alebo niečoho viac ilustratívneho ako napr. nejaký jednoduchý charakter. Priebeh bol vždy prispôsobený možnostiam školy a vyskúšali sme viacero variant podkladov, na ktoré žiaci skúšali svoje sketche. Maľovali sa lavice, niekde sa použili kartónové makety vagónov a niekde sa maľovalo priamo v exteriéri steny budovy. Pomyselné uzavretie celého projektu prebehlo na ZŠ v Smolníku, kde sa za pomoci vybraných talentov spomedzi žiakov zrealizoval kompletný graffiti mural a výsledok veľmi milo a pozitívne prekvapil nielen žiakov a pedagógov, ale i obyvateľov obce. Produkcia voľného graffiti jamu dopadla na úrovni a Smolník má prvú celoročnú legálnu graffiti galériu v histórii obce.
Tieto graffiti workshopy sú prvou lastovičkou v šírení osvety a povedomia o tomto umení a subkultúre v okrese Gelnica. Podarilo sa nám osloviť mladých ľudí a svojím spôsobom ich aj nasmerovať na cestu vlastnej tvorby a kreativity.
Do budúceho školského roku plánuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vo workshopoch pokračovať a zamerať sa na organizáciu viacerých voľných či tematických graffiti jamov a na vytvorenie celoročných graffiti galérií v spolupráci so žiakmi základných škôl v okrese Gelnica.

Fotogaléria:

GRAFFITI V LAVICI ZŠ Mníšek nad Hnilcom

Graffiti v lavici – Základná škola Prakovce

Graffiti

Graffiti v lavici SmolníkCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.