VYHODNOTENIE Homo Universalis

Workshopy 2019

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v priebehu minulého roka osem workshopov s názvom Homo Universalis. Workshopy boli zamerané na rozvoj zručností a znalostí neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov. Účastníci si mali možnosť vyskúšať maľbu na textil, kresbu zátišia či naučiť sa základy photoshopu alebo zdokonaliť sa vo fotografovaní portrétu. Záujem o workshopy bol veľký, a preto budú pokračovať aj v roku 2020.

 

V roku 2019 účastníkov školili štyria lektori:

PhDr. Slavomír Čupil – Farebné harmónie, Kresba zátišia, Prírodné živly

neboli nájdené žiadne obrázky


Radim Kopec – Portrét v prirodzenom svetle

 

neboli nájdené žiadne obrázky


Marián Hennel – Portrét

neboli nájdené žiadne obrázky


Mgr. Art. Tomáš Cetera – Maľovanie svetlom, Základy photoshopu

neboli nájdené žiadne obrázky


Zdenka Koštialová – Maľba na textil

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.