Vyhodnotenie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 GELNICA

Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnil 63. ročník okresného kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch.

Podujatie organizovalo Centrum voľného času v Gelnici v spolupráci s našou organizáciou Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves a Školským úradom v Margecanoch. Okresného kola sa zúčastnilo 66 recitátorov v kategóriách I. – III. + OGY. Spišské osvetového stredisko zabezpečilo knižné ceny, diplomy a porotcu do súťaže.

Výsledky okresného kola Hviezdoslavov Kubín 2017 Gelnica:

I. kategória / poézia
1. miesto – Sára Miklušová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Barbora Gladišová
3. miesto – Jakub Baran

II. kategória / poézia
1. miesto – Kristína Hudáková (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Filip Hudák
3. miesto – Mária Papcunová

III. kategória / poézia
1. miesto – Laura Ringošová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Daniel Šenkovič
3. miesto – Lucia Jarošíková

I. kategória / próza
1. miesto – Terézia Ferenčáková (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Eva Ollerová
3. miesto – Jakub Čarnický

II. kategória / próza
1. miesto – Laura Mária Rejdovjanová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Klára Labaničová
3. miesto – Stanislava Demková

III. kategória / próza
1. miesto – Alec Čollák (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Šimon Rendoš
3. miesto – Paula Labaničová
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.