VYHODNOTENIE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018, okres GELNICA

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnil 64. ročník okresného kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch.

Podujatie organizovalo Centrum voľného času v Gelnici, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves a Školský úrad Margecany. Okresného kola sa zúčastnilo 63 recitátorov v kategóriách I. – III. a 1 recitátorka vo IV. kategórii. Spišské osvetového stredisko zabezpečilo knižné ceny, diplomy a porotcu do súťaže.

Výsledky okresného kola Hviezdoslavov Kubín 2018 Gelnica:

I. kategória / poézia
1. miesto – Sára Miklušová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Petra Gregová
3. miesto – Petra Pivovarníková

II. kategória / poézia
1. miesto – Lea Cinová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Mária Papcunová
3. miesto – Mária Magdová

III. kategória / poézia
1. miesto – Daniel Šenkovič (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Kristína Hudáková
3. miesto – Vratislav Varga

IV. kategória / poézia
2. miesto – Tamara Jakubišinová

I. kategória / próza
1. miesto – Jakub Čarnický (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Marko Kuchár
3. miesto – Karolína Jusková

II. kategória / próza
1. miesto – Marek Matúš Fedor (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Klaudia Krauszová
3. miesto – Viktória Lintnerová

III. kategória / próza
1. miesto – Laura Rejdovjanová (postup na Krajské kolo)
2. miesto – Stanislava Demková
3. miesto – Matúš Plachetka

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.