Vyhodnotenie – Makovická struna

…v Slovinkách zneli rusínsko-ukrajinské piesne

V nedeľu 20. mája 2018 o 14.30 hod. sa v Kultúrnom dome v Slovinkách stretli speváci rusínsko-ukrajinských piesní. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slovinky pripravilo 26. ročník súťaže Makovická struna.

V úvode súťažnej prehliadky vystúpila domáca folklórna skupina Slovinka. Všetkých prítomných privítala starostka obce Gabriela Kopnická a pracovník Spišského osvetového strediska Mgr. Peter Horváth. Podporu menšinovej kultúre, spevu rusínskych a ukrajinských piesní prišlo vyjadriť 120 divákov. Uchovávanie a šírenie tejto kultúry je vzácne a má svoje opodstatnenie. 35 účinkujúcich podalo vynikajúce výkony a na záver sa svojím spevom predstavili aj porotcovia Peter Begeni, spev a Igor Kreta, akordeón.

Spevácke výkony hodnotila odborná porota v zložení:
predseda poroty Peter Begeni – Ústredná rada zväzu Rusínov-Ukrajincov Prešov
členka Mgr. Jana Ljubimová – hudobný pedagóg PUĽS Prešov
člen Igor Kreta – spevák ľudových piesní
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.