Vyhodnotenie regionálneho kola XXX. Štúrov Zvolen

10. mája 2016 organizovalo Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo súťaže v rétorike XXX. Štúrov Zvolen.

I. kategória, žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ, mali za úlohu prerozprávať krátky príbeh či rozprávku, pripravený perom Štefana Šimka a urobiť vhodný záver. Najlepšie sa to podarilo Tomášovi Nechalovi zo ZŠ s MŠ Markušovce.

II. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ, to už mali o čosi ťažšie. Súťažili v dvoch kolách. Najprv prezentovali doma pripravenú tému a potom, v druhom kole, rečnili na vylosovanú tému, kde vyjadrovali svoj vlastný názor, nijako neobmedzovaní žánrom. Tu najlepšie zabojovala a na porotu zapôsobila Tamara Plachetková zo ZŠ s MŠ Helcmanovce.

III. kategóriu reprezentovali študenti stredných škôl. Aj oni súťažili v dvoch kategóriách – doma pripravenej téme a vylosovanej. Tento rok sa musela porota zvlášť potrápiť, aby rozhodla čo najspravodlivejšie, pretože výkony jednotlivých rétorov tejto stredoškolskej kategórie, boli silne vyrovnané, a hlavne výborné. Podľa slov porotcov títo rečníci boli skvelí, výborne pripravení, veľmi ťažko sa nám vyberalo. Nakoniec sa predsa len muselo rozhodnúť a 1. miesto porota udelila Denisovi Dzurňákovi z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Všetci traja víťazi postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktorá sa koná 13. – 14. júna 2016 vo Zvolene. Držíme im palce, aby sa aj tam zhostili vylosovanej témy minimálne tak dobre ako doma, aby dokázali čo najlepšie vyjadriť svoje myšlienkové úvahy. Ale hlavne, aby presvedčili!

Vyhodnotenie:

I. Kategória
Miesto Tomáš Nechala ZŠ s MŠ Markušovce
Miesto Janina Maliňáková ZŠ s MŠ Margecany
Miesto Matúš Kubovčík ZŠ s MŠ Margecany
Miesto Karolína Grobarčíková ZŠ Komenského, Spišské Vlachy

II. Kategória
Miesto Tamara Plachetková ZŠ s MŠ Helcmanovce
Miesto Mária Baluchová ZŠ Nejedlého, Sp. Nová Ves
Miesto Jakub Pollák ZŠ Ing. Kožucha, Sp. Nová Ves
Miesto Katarína Vojtilová ZŠ s MŠ Nálepkovo

III. Kategória
Miesto Denis Dzurňák Gymnázium Javorová, Sp. N. Ves
Miesto Marek Matúš Gymnázium Školská Sp. N. Ves
Miesto Martin Pollák Gymnázium Javorová, Sp. N. Ves
Miesto Paulína Čupková Gymnázium Školská, Sp. N. Ves

Zoznam porotcov: I. a III. kategória:
Ján Petrík – predseda poroty
Antónia Bendíková, Dis. art.
Mgr. art. Pavol Pivko

Zoznam porotcov: II. kategória:
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. – predseda poroty
Mgr. Júlia Čurillová
Eva Kopperová, Dis. art.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.