Vyhodnotenie regionálneho kola XXXI. Štúrov Zvolen

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišskom knižnicou organizovali 10. mája 2017 regionálne kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.
Žiaci a študenti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica súťažili v troch kategóriách:

Prvá kategória (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ) mali za úlohu prečítať si krátky príbeh či rozprávku, prerozprávať ju a zároveň pútavo dotvoriť. Aj keď mnohí účastníci mali zo začiatku neprekonateľný strach či pocit „nič nezapamätania“, predsa len aj tí „neodvážni“ zabojovali a dorečnili do konca. Boli aj takí, ktorí trémy či neistoty mali v sebe omnoho menej, akurát tak na to, aby sa cítili pred divákmi ako „ryba vo vode“, asi tak ako najvydarenejšia rečníčka – Karin Sokolská zo ZŠ s MŠ Markušovce.

Druhá kategória (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ) súťažili v dvoch kolách. Najprv sa predstavili témou pripravenou doma, a potom, v druhom kole, rečnili o vylosovanej téme. Vyjadrovali svoj vlastný názor, nijako neobmedzovaní žánrom. Podľa slov poroty, „táto kategória veľmi príjemne prekvapila, až sme sa čudovali, či sú to naozaj deti zo základnej školy…“ Svoje názory vedela najzdarnejšie vyrozprávať Katarína Vojtilová zo ZŠ s MŠ Nálepkovo.

Tretia kategória patrila študentom stredných škôl, ktorí si obdobne merali sily v dvoch kolách súťaže – doma pripravenej téme a vylosovanej. Prvé miesto porota, zaslúžene, udelila Denisovi Dzurňákovi z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Spomenutí víťazi nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže, 6. – 7. júna 2017 vo Zvolene.

Vyhodnotenie:
I. Kategória
1. Miesto Karin Sokolská ZŠ Markušovce
2. Miesto Tomáš Nechala ZŠ Markušovce
3. Miesto Katarína Rešovská ZŠ Mníšek nad Hnilcom
II. Kategória
1. Miesto Katarína Vojtilová ZŠ s MŠ Nálepkovo
2. Miesto Katarína Pacaková ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
3. Miesto Lucia Nováková ZŠ Hutnícka, SNV
III. Kategória
1. Miesto Denis Dzurňák Gymnázium Javorová, Sp. N. Ves
2. Miesto Peter Štark Gymnázium Školská Sp. N. Ves
3. Miesto Christián Ernest Gymnázium Školská, Sp. N. Ves

 
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.