Vyhodnotenie regionálneho kola XXXII. Štúrov Zvolen

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišskom knižnicou organizovalo 10. mája 2018 regionálne kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Žiaci a študenti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica súťažili v troch vekových kategóriách. Prvá kategória sa snažila čo najlepšie prerozprávať vylosovaný krátky text rozprávky a samostatne ho dotvoriť. Druhá kategória mala už náročnejšie podmienky. Súťažila v dvoch kolách: jednu tému si losovala a druhú si musela pripraviť doma. Obdobné podmienky mala aj tretia kategória.
Iste nie je jednoduché zúčastniť sa takejto súťaže. Príprava si žiada svoje. Svedčí o tom aj nízka účasť súťažiacich tretej kategórie, kde sa tohto roku prihlásili iba dvaja študenti.
Všetkým účastníkom však patrí veľká vďaka za ich odvahu prísť pred oči diváka a predložiť samého seba. Každá chyba, neistota je ľahko rozpoznateľná. Avšak bez toho by to nešlo. Iba cez omyly a nedokonalosti sa dá posunúť vpred.
Postupujúci rečníci nás budú reprezentovať na 5.-6. júna 2018 na celoštátnom kole vo Zvolene.
Vyhodnotenie:
I. Kategória
1. Miesto Soňa Sališová Gymnázium Javorová, SNV / postup na celoštátne kolo do Zvolena
2. Miesto Mária Magdová ZŠ s MŠ Školská, Margecany
2. Miesto Simon Stanko ZŠ Lipová, SNV, cena riaditeľa Spišskej knižnica
3. Miesto Filip Kačenga ZŠ Hutnícka, SNV

II. Kategória
1. Miesto Katarína Pacáková ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV / postup na celoštátne kolo do Zvolen
2. Miesto Lucia Nováková ZŠ Hutnícka, SNV
3. Miesto Zuzana Hricová Gymnázium Javorová, SNV

III. Kategória
2. Miesto Katarína Vojtilová Gymnázium Javorová, SNV
3. Miesto Michael Blaško Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, SNV

 


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.