Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“

V Margecanoch sa dňa 23. apríla 2016 v Kultúrnom dome konala regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj”. Na tejto prehliadke sa predstavilo za okres Gelnica a Spišská Nová Ves celkom 30 sólistov spevákov, 5 sólistov inštrumentalistov, 11 speváckych skupín a 2 detské ľudové hudby.

Odborná porota pracovala v zložení: predsedníčka Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – NOC Bratislava, Mgr. Viktória Svetkovská – etnológ Smižany a Ing. Ján Čarnogurský – hudobník Spišská Nová Ves.

Porota na rozborovom seminári konštatovala, že úroveň tejto prehliadky po organizačnej stránke, ale aj úrovňou výberu piesňového materiálu a jeho zvládnutia, prevyšuje úroveň niektorých krajských prehliadok.

Porotcovia mali ťažkú úlohu vybrať spomedzi toľkých talentovaných spevákov, hudobníkov tých najlepších, ktorí postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 29.5.2016 v Buzici. Po dlhom zvažovaní porota rozhodla takto:

Okres Spišská Nová Ves

kat. sólisti speváci:

bronzové pásmo

Barbora Kleinová – Krompachy

Alexandra Kleinová – Krompachy

strieborné pásmo

Nazeeya Gmucová – Slovinky

Klára Labaničová – Spišská Nová Ves

Stela Handlovičová – Vojkovce

Simona Hricisková – ZUŠ Smižany

Nikola Kurajová – Krompachy

zlaté pásmo

Nina Bazárová – ZUŠ Smižany – postup na krajskú súťaž

Lucia Dragošeková – Spišské Vlachy – návrh na postup na krajskú súťaž

Lucas Zavadský – ZUŠ Smižany – návrh na postup na krajskú súťaž

Paula Grečková – ZUŠ Smižany

Nina Šmelková – ZUŠ Smižany

Nina Maniakova – ZUŠ Smižany

Kristína Tkáčová – ZUŠ Smižany

Jakub Hanzely – ZUŠ Smižany

Lenka Hricisková – ZUŠ Smižany

kat. spevácke skupiny:

bronzové pásmo:

Spevácka skupina DFS Krompašanček Krompachy

strieborné pásmo:

Dievčenská spevácka skupina DFS Radosť Spišské Vlachy

zlaté pásmo

Spevácka skupina pri DFS Oriešok ZUŠ Smižany – postup na krajskú súťaž

Spevácka skupina DFS Poračanik Poráč

kat. sólisti inštrumentalisti:

zlaté pásmo

Marek Ščurko – Slovinky – hra na akordeón – postup na krajskú súťaž

Filip Fábry – Vojkovce – hra na akordeón

ľudové hudby:

zlaté pásmo

Detská ľudová hudba Oriešok ZUŠ  Smižany – postup na krajskú súťaž

Detská ľudová hudba Spišanček ZUŠ Spišská Nová Ves

Okres Gelnica

kat. sólisti speváci:

strieborné pásmo

Tatiana Tomašková – Jaklovce

Mária Papcunová – Jaklovce

Karolína Budinská – Jaklovce

Stanislav Majerník – Kluknava

Patrícia Čarnoká, Petra Rychnavská – Kluknava

zlaté pásmo:

Jerguš Kiráľ – ZUŠ Margecany – postup na krajskú súťaž

Karin Vaľušová – Kluknava

Sára Straková – Prakovce

Katarína Farkašová-Beneová – Prakovce

Liliana Stramová – Gelnica

Lucia Jarošíková – Margecany

Lenka Kendrová – Kluknava

Laura Ringošová, Petra Pekľanská – Kluknava

kat. sólisti inštrumentalisti:

strieborné pásmo

Adam Fabišík – SZUŠ Margecany – hra na heligónku

zlaté pásmo

Martin Takáč – SZUŠ Margecany – hra na heligónku – postup na krajskú súťaž

Maroš Majerník – SZUŠ Margecany – hra na heligónku

kat. spevácke skupiny:

bronzové pásmo:

Spevácka skupina DFS Pustovníček Jaklovce

strieborné pásmo:

Dievčenská spevácka skupina DFS Jedlinka Kojšov

zlaté pásmo:

Chlapčenská spevácka skupina DFS Jadlovček Margecany – postup na krajskú súťaž

Dievčenská spevácka skupina DFS Bradlanček Kluknava

Chlapčenská spevácka skupina DFS Jedlinka Kojšov

Dievčenská spevácka skupina pri DFS Sosninka Závadka

Dievčenská spevácka skupina DFS Jadlovček Margecany

Video záznam:

https://youtu.be/NfB0lu6QZwg

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.