Vyhodnotenie z Rozprávky do rozprávky

„Malé divadelné súťaženie“ v Spišskom divadle

Počas dvoch uplynulých dní (29. – 30. marec 2017) sa v Spišskom divadle odohrávalo „malé“ divadelné súťaženie. Deti z regiónu Spiša, pôsobiace v dramatických krúžkoch „bojovali“ o priazeň diváka a poroty počas regionálnej súťažnej prehliadky „Z rozprávky do rozprávky“, organizovanej Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.

Išlo síce o súťažnú prehliadku, porazený však nebol nikto. Každý kto prišiel a postavil sa na divadelné dosky, aby prostredníctvom seba preposlal akési posolstvo divákovi, nemohol byť porazený. Samozrejme niekomu odovzdávanie posolstva išlo lepšie a niekomu zas horšie.
Menej ostrieľaní herci a ich pedagógovia mali vďaka prehliadke a jej individuálnym rozborom s porotcami, jedinečnú príležitosť priučiť sa divadelnému kumštu, objaviť a vylepšiť svoje nedostatky.
Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty – Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. Alena Váradyová a Mgr. art. Petra Kriváčková rozhodla, že spomedzi 8 predstavení si postúpiť do krajského kola („Detské divadelné Košice“) súťaže najviac zaslúži:

– Studio 12+20, ZUŠ Spišská Nová Ves, hra „Kapsľa“, 1. miesto
– Divadielko pri ZŠ s MŠ z Poráča, hra „O troch princoch“, 2. miesto
– návrh na postup získal Dramatický krúžok ZŠ s MŠ Hrabušice,
hra „Pi – pí- pip“, 3. miesto.
Treba povedať, že prehliadka okrem príležitostí pre samotné detské dramatické kolektívy, prináša aj radosť a potešenie pre detského diváka. Nebolo tomu inak ani teraz, keď si malé publikum dopytovalo ďalšiu a ďalšiu hru…


Fotogaléria:
Z rozprávky do rozprávky 2017 1 deň 

Z rozprávky do rozprávky 2017 2 deň 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.