Vyhodnotenie Spišský Jeruzalem 2017

5. ročník kultúrno-duchovného festivalu
Piaty ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem nadviazal na predchádzajúce roky a konal sa v dňoch 25. až 28. mája 2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule.

Podujatie zastrešili Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj, s partnermi Spišským biskupstvom, mestom Spišské Podhradie, Združením Podbranisko, Spišským osvetovým strediskom a Košice región. Projekt sa realizoval s finančnou podporou programu Terra Incognita. Zaujímavý kultúrny program ponúkol pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou, prostredníctvom prednášok, hudobných koncertov, či divadelných predstavení, ale aj výstav, či duchovného sprievodného programu. Festival navštívilo 3690 návštevníkov.
Začiatok festivalu otvorila výstava reštaurátorskej tvorby akademickej maliarky Márie Spoločníkovej a zamyslenie nad jej tvorbou v podaní historika a archivára Ivana Chalupeckého. Ďalší program sa niesol v znamení krížovej cesty v podaní Mládežníckeho speváckeho zboru Mariez a pobožnosti pred katedrálou sv. Martina. Veľký záujem bol o pamiatky UNESCO (terénne exkurzie v oblasti histórie, fauny a flóry). Slávnostné otvorenie festivalu obohatili Páni Spiša, spev s klavírnym doprovodom, Trio zo Spišského Podhradia a večer sa uzavrel mládežníckym koncertom chválovej kapely Joel Worship Band.
Biskupská záhrada bola počas víkendu osídlená stredovekým stanovým táborom a ich divadelným predstavením Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. Mikulášovi v podaní spoločnosti VIA CASSA. Sobotný program začal pútnickou svätou omšou na Pažici pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého. V Katedrále sv. Martina sa rozozneli zborové spevy v podaní 4 speváckych zborov. Nielen domácich určite potešilo slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, ktoré bolo sprevádzané vystúpením Dychovej hudby Ordzovianka a Detským folklórnym súborom Branisko. Posledný deň festivalu sa odohral vynikajúci koncert miešaného gréckokatolíckeho speváckeho zboru Chrystostomos z Vranova nad Topľou, ktorý predstavil Christos voskrese iz mertvych – Kristus vstal z mŕtvych a koncertnú bodku festivalu dala speváčka JANAIS svojím precíteným vystúpením v Katedrále sv. Martina.
Počas festivalu prebiehala aj výtvarná a literárna výstava Spišský Jeruzalem očami detí a pútnici mali možnosť získať Medailón pútnika a magnetku Spišského Jeruzalema. Najmenší návštevníci sa mohli zapojiť do výtvarných aktivít, ktoré zabezpečovali výtvarníčky OZ Bottega. Zaujímavosťou bolo aj vozenie v konskom záprahu po Pažici.
Krajina Spišský Jeruzalem opäť priniesla duchovné a kultúrne naplnenie. Celoročne návštevníkom ponúka spojenie nezabudnuteľnej histórie a prírody.

Oficiálny fotoreport:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.