Vyhodnotenie – Spišský Jeruzalem 2018

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, hlavný koordinátor festivalu, zorganizovalo v dňoch 17.5. – 20.5.2018 v Spišskej Kapitule 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.

Bohatý kultúrny a duchovný program prilákal približne 4175 návštevníkov do tejto historickej lokality, zapísanej v kultúrnom dedičstve UNESCO. Organizátori priblížili pútnikom históriu tohto miesta od Katedrály sv. Martina, cez Pažicu až po Sivú bradu, kde bola v 17. storočí vystavaná kalvária typu Jeruzalemská /Calvario Jerusalem/.
Festival sa začal odborným seminárom „Náboženský cestovný ruch“. Piatkový dopoludňajší program patril deťom ZŠ, ktoré navštívili bábkové predstavenie, tvorivé dielne na tému Spišský Jeruzalem a prednášku o Spišskom Jeruzaleme.
Slávnostné otvorenie bolo v piatok 18. mája v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule za účasti zástupcov vyšších územných celkov Košického a Prešovského kraja, ako aj organizátorov a hostí. Požehnaním a príhovorom otvoril festival J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup.
Počas troch dní na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program v podobe bábkových a divadelných predstavení, vystúpení speváckych zborov, piesňových a organových recitálov, výstavy a koncertu hudobnej skupiny Komajota. Priestor pre meditáciu a duchovný rozmer mali možnosť zažiť pútnici počas svätých omší a Krížovej cesty.
V rámci sprievodného programu boli pripravené terénne exkurzie pamiatok UNESCO, o ktoré je veľký záujem. Počas 3 hodinovej turistickej prechádzky sa návštevníci oboznámili s históriou, faunou a flórou lokality Spišský Jeruzalem. Priestor biskupskej záhrady bol dotvorený stredovekým stanovým táborom, deti zaujali starobylé historické hry a návštevníci si mali možnosť vyraziť na pamiatku medailón pútnika. Súčasťou boli tvorivé aktivity pre deti a dospelých, remeselné trhy a prezentácia Krajskej organizácie cestovného ruchu v Prešove.

Podujatie zastrešil Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Združenie Podbranisko. Marketingovú podporu zabezpečil Košice Región Turizmus.


Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.