VYHODNOTENIE SÚŤAŽE „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo dňa 19.3.2019 regionálne kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach? Devätnásť žiakov základných a stredných škôl z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, sa stretlo v priestoroch Multifunkčného banícko-energetického centra, aby si preverili „hviezdne“ vedomosti a súťažili o vecné ceny a postup do krajského kola. Náročné otázky a úlohy si pripravili odborní pracovníci z Hvezdárne v Michalovciach. Obsahovú náplň testov tvorili nasledujúce okruhy: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 15., 16. a 17. apríla 2019 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.
Zdroj: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Miriama Bukovinská – odborná pracovníčka
http://osvetasnv.sk
http://facebook.com/osvetasnv

OCENENÍ:
1. kategória: (4. – 6. ročník ZŠ)

1. Tadeáš Labuda (60,5 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
2. Anna Kováčová (35 b) – ZŠ s MŠ Smolník
3. Nataša Kolesárová (26 b) – ZŠ na Komenského ul., Smižany

2. kategória: (7. – 9. ročník ZŠ)

1. Ema Kršjaková (51,5 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
2. Denis Le Thanh (51,5 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
3. Marek Topoli (42 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves

3. kategória: (Stredné školy)

1. Radoslava Hatalová (52,5 b) – Gymnázium na Školskej ul., Spišská Nová Ves

 

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.