Vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí

Regionálne kolo

Výsledky:
1. kategória – MŠ:
Jakub Dronzek – 1. miesto, MŠ Slovenská Spišská Nová Ves
Richard Zajac – 2. miesto, MŠ Rybničná Spišská Nová Ves
Lukáš Gabčo – 3. miesto, MŠ I. Krasku Spišská Nová Ves
Alexandros Viazis – čestné uznanie, MŠ Slovenská Spišská Nová Ves

Vystavené:
Martin Kandur – MŠ Švedlár
Juraj Berthoty – MŠ Jilemnického Spišská Nová Ves
Viktória Ferencová – MŠ Gorazdova Spišská Nová Ves
Nina Hricová – MŠ Gorazdova Spišská Nová Ves
Nela Bartošová – MŠ Stolárska Spišská Nová Ves
Margaréta Pidíková – MŠ Slovenská Spišská Nová Ves
Sebastián Šimoňák – MŠ Gelnica

2. kategória – 0.-4. ročník ZŠ
Alex Pecha – 1. miesto, ZŠ Bystrany
Lenka Suchá – 2. miesto, ZŠ Odorín
Timea Režnická – 3. miesto, ZŠ Levočská Spišská Nová Ves
Zoja Slivová – čestné uznanie, ZŠ Levočská Spišská Nová Ves

Vystavené:
Sárka Ferenčáková – ZŠ Komenského Spišské Vlachy
Tánička Uhrinová – ZŠ Komenského Spišské Vlachy
Tamara Drusová – ZŠ Levočská Spišská Nová Ves
Jakub Poklemba – ZŠ Odorín
Nela Maláková – ZŠ s MŠ Margecany

3. kategória – 5.-9. ročník ZŠ
Ema Lacková – 1. miesto, ZŠ Gelnica
Sára Lesňáková – 2. miesto, ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves
Bibiana Paľuchová – 3. miesto, ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves
Nina Pavlíková – čestné uznanie, ZŠ Komenského Spišské Vlachy

Vystavené:
Alexandra Lanková – ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves
Tamara Kondrátová – ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves
Adrián Havrila – ZŠ Komenského Spišské Vlachy
Juliana Jančárová – ZŠ Komenského Spišské Vlachy
Sabina Mlynarčíková – ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves
Patrik Gerda – ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves
Erika Lesňáková – Cirkevná ZŠ Letanovce
Adriana Takáčová – ZŠ Komenského Spišské Vlachy

4. kategória – 0.-4. ročník ZUŠ
Oliver Kováč – 1.miesto, ZUŠ Smižany
Katarína Vranová – 2. miesto, ZUŠ Smižany
Boris Dublan – 3. miesto, ZUŠ Spišská Nová Ves
Ema Slebodníková – čestné uznanie, ZUŠ Spišská Nová Ves

Vystavené:
Tereza Mária Vdovjak – ZUŠ Smižany
Alex Mikula – ZUŠ Krompachy
Zoja Handlovičová – ZUŠ Krompachy
Bianka Plitková – ZUŠ Smižany
Juliana Jasečková – ZUŠ Smižany

5. kategória – 5.-9. ročník ZUŠ
Liliia Kyshko – 1. miesto, ZUŠ Spišská Nová Ves
Timea Kicková – 2. miesto, ZUŠ Spišské Vlachy
Kristína Dučková – 3. miesto, ZUŠ Smižany
Zuzana Blaščáková – čestné uznanie, ZUŠ Spišské Vlachy

Vystavené:
Nina Pavlíková – ZUŠ Spišské Vlachy
Lenka Bartošová – ZUŠ Smižany
Martina Staroňová – ZUŠ Smižany
Viktória Jánošíková – ZUŠ Spišské Vlachy
Soňa Lešková – ZUŠ Spišská Nová Ves
Timea Tarkovacsová – ZUŠ Spišská Nová Ves
Ivan Petruščák – ZUŠ Spišská Nová Ves

 

Fotogaléria:

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.