Vyhodnotenie súťaže Zahraj, že mi zahraj

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 23. apríla 2022 v priestoroch Obecného kultúrneho centra v Smižanoch súťaž Zahraj, že mi zahraj – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka,

pričom vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťažilo v nej 111 súťažiacich v kategóriách – sólisti speváci a spevácke duá, spevácke skupiny,  ľudové hudby. Členmi odbornej poroty boli Katarína Kišidayová, DiS. art., Mgr. Mária Hlaváčová a Ing. Ján Čarnogurský. Víťazi regionálneho kola súťaže a prehliadky postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 13. mája 2022 (piatok) v kaštieli vo Veľkej Ide. Držíme palce a zároveň srdečne gratulujeme všetkým postupujúcim a oceneným. Veľmi nás teší, že aj napriek dlhej pauze sme mali možnosť vidieť a počuť kvalitnú interpretáciu hudobného a spevného materiálu predovšetkým zo stredného a dolného Spiša. Zo súťažiacich, ale aj pedagógov sme cítili odhodlanie a chuť tvoriť, prezentovať a vzdelávať sa v tejto oblasti.

 

Výsledky Zahraj, že mi zahraj 2022 / regionálne kolo

 

Sólisti speváci a spevácke duá:

 • Zlaté pásmo s priamym postupom

Matúš Marčišovský

 • Zlaté pásmo s návrhom na postup

Nina Maniaková

Marcus Zahuranec

 • Zlaté pásmo

Natália Bendíková

Lucia Dragošeková

Dorota Nehilová

 • Strieborné pásmo

Nina Lukáčová

Tamara Pavlíková

Stela Fabbriová

Nina Ondíková

Karin Baginová

Mária Papcunová

Katarína Farkasová Beneová a Kristína Homová

 

 • Bronzové pásmo

Jakub Diňa

Johanka Majerová

Sandra Huďová

Júlia Majerová

 • Neudelenie pásma z dôvodu súťaženia v rovnakej kategórii aj ako sólisti

Dorota Nehilová a Marcus Zahuranec

 

Spevácke skupiny:

 • Zlaté pásmo s priamym postupom

DFS Oriešok

 • Zlaté pásmo s návrhom na postup

DFS Jadlovček – dievčatá

DFS Radosť

 • Zlaté pásmo

DFS Jadlovček – chlapci

DFS Barborka

 • Strieborné pásmo

DFS Šafolka

 • Bronzové pásmo

DFS Vánok

 

Ľudové hudby:

 • Zlaté pásmo s priamym postupom

DĽH Oriešok

 • Zlaté pásmo s návrhom na postup

DĽH Voľare

 • Zlaté pásmo

ĽH Brezina

 • Strieborné pásmo

ĽH Listeček

 

Fotogaléria:

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.