Vyhodnotenie súťaže Zahraj, že mi zahraj

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 16. marca 2024 v Kultúrnom dome v Smižanoch súťaž Zahraj, že mi zahraj – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Súťažilo v nej 100 súťažiacich v kategóriách – ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti – speváci a spevácke duá, sólisti – inštrumentalisti. Členmi odbornej poroty boli Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. (predsedníčka poroty), Ing. Ján Čarnogurský a Alexandra Bachledová.

Víťazi regionálneho kola súťaže a prehliadky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. apríla 2024 (sobota) v Košiciach.

Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár s odbornou porotou a vzdelávací tanečno-pohybový workshop pre účastníkov a návštevníkov podujatia s lektorkou Bc. Luciou Zvarovou.

Veľmi nás teší, že sme mali možnosť vidieť a počuť kvalitnú interpretáciu hudobného a spevného materiálu predovšetkým zo stredného a dolného Spiša. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

Výsledky Zahraj, že mi zahraj 2024 – regionálne kolo

1. Ľudové hudby:

Zlaté pásmo s priamym postupom

DĽH Oriešok

  • Strieborné pásmo

ĽH Brezina

2. Spevácke skupiny:

  • Zlaté pásmo s priamym postupom

DSS Šafolka

  • Zlaté pásmo s návrhom na postup

DFS Jadlovček – chlapci

  • Zlaté pásmo

DFS Barborka

DFS Jadlovček – dievčatá

  • Strieborné pásmo

DFS Vánok

FSS Ľeľija

Spevácke zoskupenie SZUŠ Prakovce

3. Sólisti – speváci a spevácke duá:

  • Zlaté pásmo s priamym postupom

Andrej Hvizdoš a Marcus Zahuranec

  • Zlaté pásmo s návrhom na postup

Paulína Bodzionyová

  • Zlaté pásmo

Natália Bendíková

Alžbeta Bodzionyová

Laura Fábry

Alexander Goč

Kristína Homová

Andrej Klekner

Matej Lesňák

Barbora Panaschková

Sára Straková

Lara Hricová a Liliana Lukáčová

Ema Mižičová a Veronika Mižičová

  • Strieborné pásmo

Johanka Majerová

Lucia Papcunová

Júlia Majerová

Martina Medvedzová a Nina Jarošiová

4. Sólisti – inštrumentalisti

  • Strieborné pásmo

Marek Bucher

Noemi Kaľavská

Fotogaléria:

Reportáž TV Reduta:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.