VYHODNOTENIE – TEATRO V LAVICI

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo od februára do júna päť divadelných workshopov pre žiakov základných škôl v okrese Gelnica,

aby podporilo rozvoj dramatických krúžkov. Stretnutia sa uskutočnili pod vedením odbornej lektorky.
Žiaci sa oboznámili o divadelných projektoch a podujatiach, ktoré realizuje Spišské osvetové stredisko v okrese Gelnica a vyskúšali si reálny nácvik divadelnej hry. Absolvovali hlasovú prípravu herca na jeho javiskovú prácu. Naučili sa zopár dychových, artikulačných a hlasových cvičení, ktoré potom prakticky overili na jazykolamoch. Prostredníctvom hry sa naladili na tímovú spoluprácu.
V druhej polovici workshopu nacvičovali zdramatizovanú rozprávku o Berone, kde deti opäť využili cvičenia, ktoré sa naučili a vyskúšali si tiež prácu na dramatickej postave. Rozprávka bola úmyselne zdramatizovaná tak, aby si deti vyskúšali byť aj konkrétnou postavou – kráľ, starenka, kráľovič, Berona a iné, ale zároveň stelesňovali aj tzv. živé kulisy ako plot, strom, hory, more, holubice – aby pochopili, aká je pri divadelnom predstavení dôležitá spolupráca a schopnosť byť súčasťou celku.
Divadelné workshopy mali pozitívne ohlasy nielen u žiakov, ale i u pedagógov, ktorí mali v záujme pokračovať nielen v cvičeniach, ale i nácviku celej divadelnej hry a predstaviť ju v rámci svojich školských aktivít a podujatí.
Do budúceho školského roku plánuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pokračovať vo workshopoch a zamerať sa na vytvorenie školskej ochotníckej divadelnej skupiny a nacvičeniu divadelného predstavenia, ktoré by sme odpremiérovali na divadelnom festivale Divadelné Jaklovce 2020.

 

Fotogaléria:

https://osvetasnv.sk/teatro-v-lavici-gelnica

https://osvetasnv.sk/teatro-v-lavici-zs-mnisek-nad-hnilcom

https://osvetasnv.sk/teatrov-lavici-prakovce

https://osvetasnv.sk/teatro-v-lavici-jaklovceCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.