Vyhodnotenie „Na tej luke, na želenej“

Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov
„Na tej luke, na želenej“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch usporiadalo dňa 22.4.2017 v Kultúrnom dome v Smižanoch regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov „Na tej luke, na želenej“ pre okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo celkovo 7 detských folklórnych súborov z toho 5 DFS za okres Gelnica a 2 DFS za okres Spišská Nová Ves. Na úvod sa všetkým zúčastneným predstavila detská spevácka skupina Šafolka – účastník finále súťaže Zem spieva.

Po vystúpení Šafolky už javisko patrilo súťažiacim – detským folklórnym súborom. Nakoľko sa jednalo o súťaž, výkony jednotlivých súborov hodnotila odborná porota v zložení:
Mgr. Art. Andrea Pitoňáková – predseda poroty – tanečný pedagóg súboru Železiarik
Michal Kravcsik – tanečný pedagóg, bývalý umelecký vedúci súboru Ilosvai
Ing. Ján Čarnogurský – hudobník, bývalý člen ĽH Gregovci

Odborná porota po vzhliadnutí všetkých súťažných čísiel rozhodla takto:
Okres Spišská Nová Ves
zlaté pásmo:
DFS Oriešok Smižany
strieborné pásmo:
DFS Radosť Spišské Vlachy

Okres Gelnica
diplom za účasť – DFS Devanka Prakovce
bronzové pásmo:
DFS Bradlanček Kluknava
DFS Sosninka Závadka
DFS Jedlinka Kojšov
strieborné pásmo:
DFS Jadlovček Margecany

Novinkou tohtoročnej súťaže je jej postup pri vyhodnotení. Porota na regionálnej súťaži zadelila súťažiace kolektívy najskôr do pásiem, vyhodnotenie kto postúpi na krajskú súťaž do Buzice 13. mája 2017, sa uskutočnilo až po uskutočnení všetkých okresných resp. regionálnych kôl v Košickom kraji t.j. okresy Košice mesto, Košice vidiek, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves.
Postupujúci na krajskú súťaž z regionálnej súťažnej prehliadky okresov Spišská Nová Ves a Gelnica sú:
DFS Oriešok Smižany
DFS Jadlovček Margecany
DFS Radosť Spišské Vlachy
Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.