Vyhodnotenie VILLA NOVA ART 2018

Vyhodnotenie VILLA NOVA ART 2018

Kategória A (od 15 rokov do 25 rokov):
Čestné uznanie : Pavol Timko za kolekciu diel
Kategória B (od 25 rokov do 60 rokov):
1. miesto – Veronika Vlašicová za kolekciu diel
1. miesto – Ľubica Bukovinská za kolekciu diel
2. miesto – Ján Timko za kolekciu diel
3. miesto – Peter Mašek za diela „Ruže“ a „Žena v skle“

Čestné uznanie :
Jana Brutovská za diela „Jeseň života“ a „V rokline“
Anna Paličková za kolekciu diel
Alexandra Dutková za diela „Abstrakt – Zrkadlenie“ a „ Abstrakt – Búrka“

KATEGÓRIA C:
Cena – František Miháľ za kolekciu diel
Čestné uznanie:
Emil Farkašovský za dielo „Jamník“
Ľudovít Dzurila za dielo „Kytica vo váze“

KATEGÓRIA D:
Čestné uznanie:
Tibor Gurin za dielo „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“
Anna Paličková za diela „ON“ a „ONA“

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.