VYHODNOTENIE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Vernisáž a výstava regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie
Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi budete mať možnosť dňa 12. apríla 2016 o 16.30 hod. vzhliadnuť tvorbu neprofesionálnych fotografov v rámci regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2016.

Súťaž vyvrcholila slávnostnou vernisážou spojenou s odovzdaním ocenení a odborným seminárom s každým súťažiacim, ktorý mal o konzultáciu záujem. Mgr. art. Marián Hennel, kurátor výstavy, poukázal na klady i problémy každého vystaveného výtvarného diela a naznačil cesty k zlepšeniu tvorby. Vernisáž vhodne doplnil svojím spevom a hrou na gitare Ladislav Vikartovský.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Marián Hennel, Mgr. Miriama Bukovinská a Mgr. Jaroslav Sarna rozhodla o nasledovnom verdikte:

Kategória A:
1. miesto: Nikola Kalická – Posledný závan vetra, kresba technickými perami, 2016
2. miesto: Stanislava Šimková – Páv, akryl, 2016
3. miesto: Agnesa Kaľavská – Figurálna kompozícia I., kresba ceruza, 2016

Kategória B:
1. miesto: Peter Mašek – Still alive, digitálna maľba, 2016
2. miesto: Ing. Anna Paličková – celá kolekcia: Šťastie, tuš
Mačiatka, tuš
Motýľ, tuš
3.miesto: Petra Šuleková – Dvojtvar, grafika, 2016
Čestné uznanie: Stanislav Šimek – Lesnícky potok, olej, 2015

Kategória C:
1. miesto: František Miháľ – celá kolekcia: Prielom Hornádu II., akvarel, 2016
Staré zátišie, pastel, 2015
Prielom Hornádu I., akryl,2016
Stratenský kaňon, pastel – tempera, 2015
Sedielko, akvarel, 2015
2. miesto: Ing. František Hos – celá kolekcia: Otrhance z pribyliny, akryl,2016
Chabenec, akryl, 2016
Hrebeň na Havran, akryl,2016
Jalovec – Júlske Alpy, akryl, 2016
Hlúpy od Vyšného Kopského sedla, akryl, 2015
3. miesto: Emilián Cvengroš – Lučivná, akryl, 2015

[hcm]galimg,376,1,90,155[/hcm]Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.