Vyhodnotenie workshopu dirigentov a vedúcich speváckych zborov

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizovalo dvojdňový (8.-9.10.2021) workshop zameraný na podporu a rozvoj dirigentských zručností. 

V koncertnej sále ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch sa stretli nadšenci pre zborový spev, aby si pod vedením skúsených lektoriek zdokonalili svoje znalosti a zručnosti. Piatkové poobedie sa nieslo v duchu vybraných prvkov techniky dirigovania pre začiatočníkov a pokročilých, prípravy dirigenta a štúdia partitúry. Lektorka Mgr. Tatiana Švajková, PhD. sa taktiež venovala spôsobom práce so zborom a princípom metodiky práce. Značný časový horizont venovala príčinám intonačných nepresností zborovej interpretácie a spôsobom ich nápravy a prevencie.

Mgr. Viera Džoganová sa vo svojich sobotňajších prednáškach a aktivitách venovala problematike práce v detskom speváckom zbore a špecifikácii jednotlivých vekových skupín ako aj nácviku a interpretácii skladieb v detskom speváckom zbore. V závere predstavila súčasnú tvorbu pre detí od Kamily Šimonovej.

Lektorky sa snažili odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti a praktické rady, hlavne však nasmerovať dirigentov na vlastnú cestu práce so speváckym zborom.

Veríme, že účastníci načerpali veľa nových podnetov pre svoju nie ľahkú prácu.

V prebiehajúcich diskusiách sa už počas workshopu otvárali nové témy a okruhy pre ďalšie stretnutia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.