Vyhodnotenie / Zahraj, že mi zahraj

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch organizovalo 24. marca 2018 regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí „Zahraj že mi zahraj“.
155 účinkujúcich sa predstavilo v kategóriách ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci a spevácke skupiny okresov Gelnica a Spišská Nová Ves za účasti približne stovky divákov.

Plejáda skvelých „malých folkloristov“ bojovala o priazeň odbornej poroty v zložení: hlasová pedagogička FS Železiar Katarína Kišidayová, zbormajster chrámového zboru sv. Ceciliek v Košiciach a cimbalista ĽH Železiar Viliam Gurbaľ, zberateľ spišského folklóru a niekdajší člen ĽH Gregovci Ján Čarnogurský.
Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže 21. apríla 2018 v Buzici pri Košiciach.


Výsledky
regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí “Zahraj že mi, zahraj…”, konanej 24. marca 2018 v Kultúrnom dome v Smižanoch

Okres Spišská Nová Ves
kategória Ľudové hudby
ĽH Spišanček, ZUŠ Spišská Nová Ves – zlato s postupom

kategória Sólisti + hráči inštrumentalisti
1. Miroslav Pecha – zlato s postupom

Sólisti speváci
Strieborné pásmo
1. Nikola Kurajová, Krompachy
2. Barbora Kleinová, Krompachy
3. Miroslava Vargová, Slovinky
4. Lukas Závadský, Smižany

Zlaté pásmo
1. Nina Šmelková, Smižany
2. Sabína Sabová, Slovinky
3. Lukáš Mižigár, Smižany
4. Dorota Nemilová, Slatvina
5. Paula Grečková, Smižany
6. Stela Mandlovičová, Spišská Nová Ves
7. Miroslav Pecha, Spišská Nová Ves
8. Lucia Dragošeková – zlato s návrhom na postup
9. Nina Bazarová, Smižany – postup
10. Nina Maniaková, Smižany – postup

Spevácke skupiny
Dievčenská spevácka skupina Krompašanček – striebro
” ” ” ” , trio – striebro
Dievčenská spevácky skupiny Slovinky – striebro
Dievčenská spevácka skupina Radosť Sp. Vlachy – zlato s návrhom na postup
Dievčenská spevácky skupina Šafolka Smižany – zlato s postupom

Okres Gelnica

Ľudové hudby
Zlaté pásmo
Detská ľudová hudba Kufer, Kluknava – zlaté pásmo
Detská ľudová hudba Listeček, Gelnica – zlaté pásmo s postupom

Sólisti + inštrumentalisti na ľudový nástroj
Martin Takáč – zlaté pásmo
Adam Fazišik – zlaté pásmo s postupom

Sólisti speváci
Strieborné pásmo
Filip Zimermann, Kluknava
Filip Zimermann, Lukáš Valut, Kluknava
Cyril Vojtila, Závadka
Eva Tulejová, Jaklovce
Mária Papcunová, Jaklovce

Zlaté pásmo
Stela Fabriová, Prakovce
Jakub Diňa, Prakovce
Richard Žiga, Prakovce
Viktória Ringošová, Kluknava – návrh na postup
Lucia Plachetková, Prakovce – postup

Spevácky skupiny
Strieborné pásmo
Spevácka skupina Bradlanček, Kluknava

Zlaté pásmo
Chlapčenská spevácka skupina, ZUŠ Gelnica
Dievčenská spevácka skupina, ZUŠ Gelnica – postup


 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.