Vyhodnotenie ZŠ Graffiti GL

Projekt ZŠ Graffiti GL sa zameral na realizáciu celoročnej street-art galérie v netradičnom priestore,

ktorá sa tematicky nesie v znamení hlavných symbolov a výjavov z baníckej histórie mesta Gelnica, ktoré bolo kedysi kráľovským banským mestom Dolného Spiša. Writeri zakomponovali do muralu patrónku baníkov Sv. Barboru, panoramatický pohľad na mesto zo Zámčiska, Gelnický hrad a povesť o Stratenom poklade, permoníkov a banskú štôlňu.

Na voľnom graffiti jame sa zúčastnili 9 graffiti umelci zo Spišskej Novej Vsi, Svitu, Kežmarku, Prešova a Levoče. Graffiti jam a workshop pre žiakov Základnej školy v rámci projektu prebehol v piatok 7. septembra 2018 od 9.00 hod. Na workshopoch sa zúčastnilo 28 tried Základnej školy v Gelnici. Žiaci absolvovali prednášku o projekte ZŠ Graffiti GL a praktické ukážky práce so sprejom, techniky maľovania, význam autorských graffiti a aktivity writerov v tejto subkultúre. Súčasťou projektu bolo natáčanie dokumentárneho filmu.

Projekt bol sprievodným podujatím kultúrneho podujatia Gelnické Iluminácie. Týmto projektom sme pripravili a ponúkli priestor pre writerov-umelcov, ktorí počas projektu prepojili rozdielne umelecké a výtvarné vnímanie, ktoré premietli do svojej tvorby a vytvorili tak originálnu a jedinečnú graffiti maľbu celého objektu tzv. Plavárne, ktorá je súčasťou Základnej školy v Gelnici a stala sa unikátom na Dolnom Spiši.

Projekt realizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi na základe finančnej podpory Fondu na podporu umenia a v spolupráci s mestom Gelnica a Základnou školou v Gelnici.

 

Foto-galéria projeku: 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.